Dobavljači u hotelijerstvu i turizmu|Friday, March 24, 2023
Navigacija home
OPREMANJE HOTELA I TURISTIČKIH OBJEKATA

1

USLUGE

1

HRANA I PIĆE

1

Ideal PLUS d.o.o.
Ideal PLUS d.o.o.
Prigornica 2, Zagreb
Tel: +385 1 33 56 204
www.idealplus.hr
info@ideal-grupa.hr
Rattan Sedia d.o.o.
Rattan Sedia d.o.o.
1. Resnik 12, Zagreb
Tel: +385 1 2946 064
www.rattansedia.hr
rattansedia.hr@gmail.com
Saniteh d.o.o.
Saniteh d.o.o.
Slavenskoga 8, Zagreb
Tel: +385 1 38 18 139
www.saniteh.hr
saniteh@saniteh.hr
CMT – Savjetovanje i upravljanje u turizmu
CMT savjetovanje
Stjepana Radića 42b, Zadar
Tel: +385 99 8152 603
www.cmt.com.hr
info@cmt.com.hr
ID KONGRES d.o.o.
ID kongres d.o.o.
Virjanska 10, Zagreb
Tel: +385 1 3665 164
www.idkongres.hr
info@idkongres.hr