Dobavljači u hotelijerstvu i turizmu|Friday, March 24, 2023
Navigacija Home » Simultano prevođenje

Simultano prevođenje

ID KONGRES d.o.o.
ID kongres d.o.o.
Virjanska 10, Zagreb
Tel: +385 1 3665 164, Fax: +385 1 36 66 100
www.idkongres.hr
info@idkongres.hr

Tehnička podrška uključuje najam najmodernije kongresne opreme, diskusionih / mikrofonskih sistema, kabina s monitorima za simultano prevođenje, razglasnih i prezentacijskih sustava.

Bilingua d.o.o.
Bilingua d.o.o.
Miroslava Krleže 87, Zagreb

Tel: +385 1 3665 164
www.bilingua.hr
info@bilingua.hr
Objavi svoj oglas
Naziv poduzeća
Adresa

Broj telefona
e-mail adresa
Web stranica
Ostali subjekti
AS kongresni servisi, Zagreb
Simultana Zagreb
Eurocon Zagreb
Expert kongresni servisi
Ostale kategorije usluga
ODJEL RECEPCIJE

Turistički vodiči – Zagreb (3)
Turistički vodiči – Split (0)
Turistički vodiči – Istra (0)
Transfer i prijevoz (1)
Luksuzni transferi (0)