Sve o hrvatskom hotelijerstvu|Saturday, September 23, 2023
Navigacija Home » Hotelski rječnik – A

Hotelski rječnik – A

A la carte narudžba – sustav restoranskog poslovanja koji se temelji na narudžbi jela iz jelovnika.

 

Acta Touristica – znanstveni časopis znanstvenih i stručnih radova. Časopis izdaje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za turizam.

 

ADL (adult) – skraćenica za odraslu osobu.

 

ADOSM – Assistant Director of Sales & Marketing. Pomoćnik ili zamjenik direktora prodaje.

 

ADR (Average Daily Rate) – prosječna ostvarena dnevna prodajna cijena sobe.

 

Alotman – Ugovorom o alotmanu hotel se obvezuje tijekom određenog vremena staviti na raspolaganje turističkoj agenciji određen broj ležajeva podogovorenoj cijeni.

 

Akontacija – svota novaca koju klijent plaća unaprijed prije korištenja dogovorene usluge.

 

All inclusive – usluga koja u hotelima obično uključuje sve usluge ili veliki broj hotelskih usluga (smještaj, hrana, piće, korištenje hotelskih sadržaja,..).

 

Aparthotel – ugostiteljski objekat za smještaj u kojem su sve smještajne jedinice apartmani

 

APP – skraćenica i oznaka za hotelski apartman odnosno prostoriju s jednom ili više prostorija za spavanje.

 

Asperova metoda utvrđivanja limita isplativih ulaganja – financijska analiza kojom se ekonomska vrijednost i podobnost turističkih projekata, programa i planova. Cilj joj je sagledavanje rentabilnosti projekta, odnosno rizika investicijskih ulaganja, pri čemu je profit jedina realna vrijednost turističkog projekta. Zasniva se na analizi i procjeni da prihod projekta pokrije njegove buduće troškove, te da ostatak čistog dohotka bude minimalno toliki da pokrije otplatu zajma i kamate.