Sve o hrvatskom hotelijerstvu|Saturday, September 23, 2023
Navigacija Home » Hotelski rječnik – D

Hotelski rječnik – D

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Damping– prodaja robe ili usluge po znatno nižoj cijeni od konkurencije, često ispod realne tržišne cijene

Day use – korištenje hotelske sobe preko dana, što znači da gost ne realizira noćenje već sobu koristi za dnevni odmor. Dnevni odmor podrazumjeva korištenje sobe od 12 do 18 sati te se obično naplaćuje 50 posto redovne cijene noćenja

DBLkratica za dvokrevetnu sobu (double room)

Difuzni (raspršeni) hotel – (eng: scattered hotel, tal: albergo disperso) označava povezanost više soba, apartmana, kuća ili ostalih smještajnih jedinica na užem ili području koje su povezane organizacijski preko zajedničke recepcije. Tako organizirane smještajne jedinice imaju zajedničke prodajne aktivnosti, booking i prihvat gostiju.

DMC  (Destination Management Company) – je termin koji se koristi za tvrtku koja je specijalizirana za organizaciju događaja u određenoj destinaciji. Karakterizira ih dobro poznavanje destinacije te sudjeluje u razvoju i promicanje turističke destinacije

DOSMDirector of Sales & Marketing – direktor odjela marketinga i prodaje

Double / Singe use – engleski naziv za korištenje dvokrevetne sobe od strane samo jedne osobe i po cijeni jednokrevetne

Domaćinstvo (housekeepeing) – organizacijska jedinica hotela koja je zadužena za čišćenje, održavanje i uređenje svihsmještajnih i javnih hotelskih prostora

Due in rezervacije – rezervacije za goste koji su danas na dolasku

Due out rezervacije – rezervacije za goste koji su danas na odlasku