Sve o hrvatskom hotelijerstvu|Saturday, September 23, 2023
Navigacija Home » Hotelski rječnik – F

Hotelski rječnik – F

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
F&B (Food and beverage) –hotelski odjel koji je zadužen za obavljanje svih potrebnih radnji koje omogućuju potpuno i kvalitetno pružanje usluga hrane, točenja pića i napitaka u svim prostorijama namijenjenim posluživanju. Poslovanje tog odjela temelji se na tri glavne funkcije: priprema, prerada i prodaja hrane.

Fact sheet – materijal koji ukratko opisuje hotel i njegove usluge. Može biti formiran u elektronskoj ili tiskanoj formi.

Feasibility study – Feasibility studija ili studija isplativosti ulaganja je dokument koji investitoru pomaže u donošenju investicijske odluke tako što odgovara na pitanje da li je određeni projekt tržišno-financijski isplativ. Ako studija pokaže da je projekt isplativ i izvediv, studija postaje osnova za izradu studije provedbe, to jest operativnog projekta. Feasibility studija sastoji se od analize tržišta, tehnološko-tehničke analize, lokacijske analize, organizacijske analize te analize ekonomsko-financijskih pokazatelja. Na osnovu svih ovih podataka ocjenjuje se isplativost i uspješnost, to jest prihvatljivost provedbe konkretnog investicijskog projekta.

FFPs – Frequent Flyer Programmes – klubovi zrakoplovnih kompanija, klubovi koji zrakoplovne kompanije osnivaju za svoje putnike koji učestalo koriste njihove usluge  i kroz njihova članstva nude posebne usluge i različite pogodnosti. Jedan od programa za članove je i skupljanje nagradnih bodova ili milja koji na taj način stječu uvjete za dobivanje određenih nagrada.

FIT (Foreign Independent Traveller) – gost koji rezervira hotel putem agencije te ne putuje i ne dolazi u hotel kao dio grupe već kao individualni gost.

FOC (Free of charge) – bez naknade.

Front office – engeski naziv za prijamni odjel u hotelu.

Full board (FB) – hotelska usluga koja uz noćenje i doručak uključuje i puni pansion (ručak i večeru).

Fully booked – ili closed out, engleski izraz za potpunu popunjenost ili rezerviranost smještajnog kapaciteta u hotelu ili nekom drugom objektu.

FUP (Follow up) – kontinuirano praćenje statusa pojedine rezervacije ili poslane ponude klijentu.