Sve o hrvatskom hotelijerstvu|Saturday, September 23, 2023
Navigacija Home » Hotelski rječnik – S

Hotelski rječnik – S

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sales blitz – označava jednu od važnijih aktivnosti proaktivne prodaje kojoj se u što kraćem vremenu obilazi što veći broj klijenta kojima se prezentiraju novosti u ponudi.

Sales call – izraz kojim se označava sastanak s klijentom, ali i Skype call ili Conference call u svrhu prodaje.

Site inspection – pojam koji označava prezentiranje usluga hotela klijentima u samom hotelu.

Skal International – International Assocciation of Travel and Tourism Professionals – je međunarodna organizacija lidera u turizmu širom svijeta, s ciljem promocije svjetskog turizma, njihove međusobne suradnje i prijateljstva.

SOP (Standardna operativna procedura) – pisani obrazac kojim se propisuje standard rada pojedinog segmenta posla ili cijeloga odjela.

Storno troškovi – ugovoreni iznos naknade za odustajanje od rezervacije, usluge i sl.

Stupanj iskorištenosti kapaciteta – pokazuje koliko je hotelski kapacitet iskorišten u odnosu na njegove maksimalne mogućnosti u određenom razdoblju.