Sve o hrvatskom hotelijerstvu|Saturday, September 23, 2023
Navigacija Home » Hotelski rječnik – H

Hotelski rječnik – H

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Half board (HB) – pružanje usluge smještaja na bazi polupansiona a podrazmjeva uz doručak još jedan obrok (ručak ili večera).

HIS – kratica za hotelski informatički sustav.

Hotel – ustanova namijenjena pružanju usluga smještaja te ostalih usluga (npr. posluživanja hrane i pića).

Hotelijer – fizička ili pravna osoba koja se profesionalno bavi pružanjem usluga smještaja uz mogućnost pružanja i drugih usluga vezanih uz smještaj, obično prehrane i pića.

Hotelska tarifa – popis cijena različitih usluga koje je utvrdio hotelijer posebno ili zajednički više hotelijera i službeno objavljen za putnike.

Hotelska usluga – pojam koji podrazumjeva prvenstveno tri osnovne ugostiteljske usluge, na kojima svaki hotel temelji svoje poslovanje: usluga smještaja, uslugu prehrane, te uslugu točenja pića i napitaka, ali i svaku drugu uslugu pruženu u hotelu od strane hotelskog osoblja.

Hotelski TQM – hotelski total quality management, upravljanje hotelskim poslovanjem koje na svim organizacijskim razinama nastoji postići potpunu kvalitetu usluga, prvenstveno uvrštavanjem postojećih ljudskih potencijala radi zadovoljavanja gostiju i osiguranja dugoročnog poslovnog uspjeha.

Hotelski zastupnik – profesionalna organizacija koja djeluje kao lokalni prodajni centar za nezavisne, individualne hotele i skupine hotela, te im omogućuje da se na tržištu jednako ili približno jednako nose s velikim međunarodnih hotelskim lancima, koji imaju svoj rezervacijski sustav.

Hotelsko naselje – ugostiteljski objek koji se sastoji od središnjeg objekta namijenjenog prihvatu i prehrani gostiju, te većeg ili manjeg broja samostalnih objekata u kojima se u pravilu nalaze smještajne jedinice.

Housekeeping (domaćinstvo) – organizacijska jedinica hotela koja je zadužena za čišćenje, održavanje i uređenje svihsmještajnih i javnih hotelskih prostora.